menu dblex
namnge
verb
kalla
benämna

Alla synonymer går att klicka på.