menu dblex
betitla
verb
titulera
benämna
kalla
rubricera

Alla synonymer går att klicka på.