menu dblex
uppkalla
verb
kalla
benämna
döpa
ge namn åt
Relaterade ord
kalla upp

Alla synonymer går att klicka på.