menu dblex
avkasta
verb
ge
inbringa
alstra
frambringa
producera
rendera
utdela
ge i utdelning
ränta av sig
kasta av

Alla synonymer går att klicka på.