menu dblex
inbringa
verb
avkasta
ge
rendera
producera
ge i utdelning
ränta av sig
förskaffa
skaffa
lämna i avkastning

Alla synonymer går att klicka på.