menu dblex
rendera
verb
avkasta
inbringa
ge
ge i avkastning
ränta sig
skaffa
förskaffa
ådraga
skaffa på halsen
tillskynda
ådra

Alla synonymer går att klicka på.