menu dblex
utdela
verb
utportionera
fördela
skifta
utminutera
avkasta
distribuera
sprida ut
sprida
utlämna
bära ut
kolportera

Alla synonymer går att klicka på.