menu dblex
övermakt
substantiv
övervikt
flertal
majoritet
överhand
överlägsenhet
övertag
hegemoni
herravälde
dominans
supremati
övervälde
suveränitet
Se även
övermakten

Alla synonymer går att klicka på.