menu dblex
flertal
substantiv
pluralis
pluralform
majoritet
övervikt
pluralitet
övermakt
de flesta
mängden
Se även
flertalet
I uttryck
ett flertal

Alla synonymer går att klicka på.