menu dblex
dominans
substantiv
övervikt
övertag
herravälde
övermakt
prevalens
hegemoni

Alla synonymer går att klicka på.