menu dblex
supremati
substantiv
överhöghet
höghet
suveränitet
överlägsenhet
ledande ställning
herravälde
hegemoni
övermakt
maktställning

Alla synonymer går att klicka på.