menu dblex
4burk
kopp
krus
kärl
6bägare
sejdel
stånka
7toalett
11dryckeskärl