menu dblex
2bo
3bli
slå
4leka
leve
vara
5andas
bråka
darra
spela
stoja
6finnas
fläkta
regera
vistas
väsnas
7bevaras
fladdra
8existera
fortleva
framleva
kvarleva
överleva
10bibehållas