menu dblex
3göl
pöl
rök
sjö
sot
4bank
mjöl
pool
puss
stöv
sump
vall
värn
ånga
5dämme
puder
skydd
smuts
stoft
tjärn
6pulver
7bassäng
9partiklar
plaskdamm
reservoar
10dammtussar
fördämning
märgelgrav
strandvall
11springbrunn
13vattensamling
15vattenbehållare
vattenreservoar