menu dblex
2
3ful
våt
4blöt
usel
5dålig
hemsk
kulen
mulen
otäck
stygg
6blåsig
duskig
dyster
farlig
faslig
frusen
kuslig
lurvig
läskig
osnygg
regnig
ruffig
ruggig
ryslig
råkall
stökig
vidrig
7eländig
gråkall
gräslig
hisklig
olustig
rucklig
sjaskig
slaskig
sluskig
smutsig
snuskig
8horribel
krasslig
ohygglig
opasslig
otrevlig
9avskyvärd
förfallen
monstruös
obehaglig
10fallfärdig
11avsigkommen
motbjudande
vedervärdig
12bloddrypande
fasaväckande
frånstötande
13vederstygglig