menu dblex
2av
4nere
svag
5banad
oklar
senil
skavd
sårig
6brutet
bräckt
gubbig
knäckt
sönder
åldrad
7brusten
kuperad
sprängd
8förstörd
klanglös
kraftlös
orkeslös
skröplig
slutkörd
viljelös
årbräckt
9fördärvad
rådbråkad
selbruten
uppslagen
10deprimerad
förkrossad
undergrävd
vingbruten
vingklippt
vinkelböjd
11bristfällig
sadelbruten
12sönderbruten