menu dblex
2ko
3fån
får
gås
nöt
tok
våp
4dåre
fåne
jöns
narr
toka
tosa
tönt
åsna
5idiot
tossa
6dummer
fjolla
stolle
tosing
7blådåre
dumming
dumsnut
galning
ärkenöt
8dumhuvud
fåntratt
9dumskalle
fårskalle
pundhuvud
tokstolle
träskalle
10dummerjöns
hönshjärna
tjockhuvud
trögskalle
11klantskalle
tjockskalle