menu dblex
3hat
4gift
harm
5galla
hetta
vrede
6affekt
ondska
raseri
7elakhet
ursinne
8hätskhet
9misshumör
vredesmod
10argsinthet
förargelse
ondsinthet
11förbittring
förtrytelse
indignation
upphetsning
13vredesutbrott