menu dblex
yppighet
substantiv
överflöd
rikedom
frodighet
lyx
prakt
välmåga
ymnighet
frosseri
vällevnad
fullhet
opulens
kräslighet

Alla synonymer går att klicka på.