menu dblex
ymnighet
substantiv
rikedom
uppsjö
frodighet
yppighet
överflöd
profusion
riklighet
mängd
flod
luxurians
mångfald
slöseri

Alla synonymer går att klicka på.