menu dblex
frodighet
substantiv
yppighet
ymnighet
rikedom
överflöd

Alla synonymer går att klicka på.