menu dblex
ventil
substantiv
spjäll
lucka
klaff
regulator
trottel
läm
valvel
öppning
draghål
fläkt
friskluftsintag
kran
lufthål
luftintag
slutare

Alla synonymer går att klicka på.