menu dblex
slutare
substantiv
ventil

Alla synonymer går att klicka på.