menu dblex
luftintag
substantiv
ventil

Alla synonymer går att klicka på.