menu dblex
varietet
substantiv
biform
variant
slag
avart
modifikation
avvikande form
form
ras
förändring

Alla synonymer går att klicka på.