menu dblex
modifikation
substantiv
ändring
förändring
jämkning
revision
modifiering
omdaning
variant
avvikande form
varietet
inskränkning
I uttryck
sanning med modifikation

Alla synonymer går att klicka på.