menu dblex
biform
substantiv
sidoform
variant
avart
varietet

Alla synonymer går att klicka på.