menu dblex
torn
substantiv
fästning
fängelse
tinne
spira
fial
kampanil
minaret
tornspira
karnap
klocktorn
lagertorn
porttorn
pylon
silo
Se även
tornet
Grupp
byggnad
torn
substantiv
Se även
tornet
torn
substantiv
slånens
tagg
barr
törne
tornar

Alla synonymer går att klicka på.