menu dblex
barr
substantiv
tagg
nål
torn
hår
kalufs
barr
substantiv
bom
räck
guldtacka
tacka

Alla synonymer går att klicka på.