menu dblex
tornar
substantiv
spjut
Se även
torn

Alla synonymer går att klicka på.