menu dblex
tes
substantiv
sats
antagande
hypotes
lärosats
påstående
dogm
postulat
trosartikel
tema
förutsättning
teori
argument
grundsats
utsaga
Se även
teser

Alla synonymer går att klicka på.