menu dblex
argument
substantiv
skäl
grund
anledning
motiv
bevis
tes
utsaga
påstående
resonemang
I uttryck
nedgörande argument
stödja med argument

Alla synonymer går att klicka på.