menu dblex
postulat
substantiv
förutsättning
antagande
premiss
tes
krav
grund
fordran
begäran
anhållan
grundregel
axiom
deposition
självklar sats

Alla synonymer går att klicka på.