menu dblex
skriva av
verb
plagiera
låna
planka
kopiera
kalkera
kapa
krita
transkribera

Alla synonymer går att klicka på.