menu dblex
planka
substantiv
bräda
list
ribba
bräde
spång
batten
Se även
plankor
planka
verb
smita in
gratisgästa
skriva av
plagiera
kopiera

Alla synonymer går att klicka på.