menu dblex
kalkera
verb
kopiera
rita av
skriva av
överföra
göra blåkopia på
efterbilda
plagiera
efterhärma
härma

Alla synonymer går att klicka på.