menu dblex
sistkommen
adjektiv
sistliden
sista
sistförfluten
förra
senaste
senast anländ
sistfödd
föregående
Se även
sistkomna

Alla synonymer går att klicka på.