menu dblex
sistkomna
adjektiv
förra
sistförflutna
senaste
sista
Se även
sistkommen

Alla synonymer går att klicka på.