menu dblex
sistliden
adjektiv
sistkommen
sista
sistförfluten
förra
senaste
Se även
sistlidna

Alla synonymer går att klicka på.