menu dblex
regelstridig
adjektiv
oregelmässig
abnorm
felaktig
irreguljär
regelvidrig
icke lagbunden
illegal
lagstridig

Alla synonymer går att klicka på.