menu dblex
illegal
adjektiv
olaglig
brottslig
lagstridig
rättsstridig
laglös
olovlig
olaga
kriminell

Alla synonymer går att klicka på.