menu dblex
kriminell
adjektiv
brottslig
illegal
rättsstridig
straffbar

Alla synonymer går att klicka på.