menu dblex
lagstridig
adjektiv
olaglig
illegal
brottslig
rättsstridig
laglös
olovlig
rättsvidrig
olaga
I uttryck
lagstridig handling

Alla synonymer går att klicka på.