menu dblex
passivitet
substantiv
indolens
slöhet
lättja
tröghet
flegma
letargi
likgiltighet
oföretagsamhet
overksamhet
apati
inaktivitet
livlöshet

Alla synonymer går att klicka på.