menu dblex
overksamhet
substantiv
indolens
passivitet
I uttryck
nedsjunka i overksamhet

Alla synonymer går att klicka på.