menu dblex
letargi
substantiv
slöhet
håglöshet
apati
försoffning
passivitet
depression
indolens
dvala
spleen
medvetslöshet
melankoli
sömn
leda

Alla synonymer går att klicka på.