menu dblex
ombyte
substantiv
omväxling
variation
förändring
omslag
omändring
omgång
ställ
uppsättning
skift
arbetslag
lag
avlösning
skifte
byte
utbyte
kast
I uttryck
skaffa sig ombyte

Alla synonymer går att klicka på.