menu dblex
skift
substantiv
arbetslag
lag
ombyte
gäng
arbetsskift
arbetscykel
pass
skikt
lager
varv
omgång
period
skifte
I uttryck
gå i skift

Alla synonymer går att klicka på.