menu dblex
variation
substantiv
omväxling
förändring
ombyte
skifte
mutation
skiftning
avvikelse
variant
rörelse
ändring
parafras
modulation
nyans

Alla synonymer går att klicka på.