menu dblex
lakun
substantiv
tomrum
lucka
hiatus
hål
hopp
brott
avbrott
vakuum
brist
grop
urgröpning
hålighet
hålrum
fördjupning
inbuktning

Alla synonymer går att klicka på.